Västsvenska näringsportalen

Aktuella händelser i näringslivet

Västsvenska näringsportalen

Hela Sveriges ekonomi är stark och landets näringsliv kännetecknas av tillväxt. Även om detta är en generell utveckling som gäller nationellt finns det flera regioner och städer som är drivande och ledande i den starka ekonomiska utvecklingen. En av dessa är Göteborg och regionen runtomkring staden. Mer om Göteborg som tillväxtmotor skriver vi här!

Göteborg: en av Sveriges tillväxtmotorer

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva

tillverkningsföretag, som Volvo, SKF, AstraZeneca och många fler. Tack vare alla företagen i regionen kännetecknas Göteborgs näringsliv av ekonomisk tillväxt. Ett bra mått på regional tillväxt är att följa lönesummans utveckling i regionen. Den kan öka genom att produktiviteten ökar och genom att fler blir sysselsatta. Om man tittar på Göteborgs lönesumma ser man att den växer snabbare än i resten av landet och övriga storstadsregioner, som till exempel Stockholm och Malmö regionen. Framförallt är lönesummatillväxten störst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Men även i de andra branscherna ökar lönesumman generellt sätt i regionen med en högre takt än det nationella genomsnittet.

Man kan även se tillväxten inom näringslivet i antal sysselsättningar i regionen. Samtliga branscher inom Göteborgsregionen visar en ökning i antal sysselsatta. Detta är inte något man ser ofta i dagens ekonomier, krisen 2008 har fortfarande följder inom näringslivet. Men Göteborg är ett undantag i mängden. Till exempel har den svenska tillverknings och utvinningsindustrin en negativ tillväxt. Men detta gäller inte Göteborgsregionen: branschen går här åt andra hållet med ekonomisk tillväxt. Även företagen går starka, även inom arbetsmarknaden: Företagstjänster är den bransch som växer mest i Göteborgsregionen, följt av hotell och restaurang.

För en uppdaterad nyhetsportal om regionen är Göteborg.biz värt besöket.

Företag och verksamheter

Genom att hålla sig uppdaterad om vad som sker i näringsvärlden kan man förutse händelser för året. Nyhetssidor har blivit snabbare vad gäller kontinuerlig hantering av nyhetsinformation. Därför kan man i allt större utsträckning hitta vad man behöver veta i sina vanliga tidningskanaler. Är du hellre en användare av webbplatser finns sidor som näringsnytt vilka skriver om en rad företag.